Obnovení tréninků mládeže

Vzhledem k uvolňujícím se vládním opatřením jsme se rozhodli obnovit tréninky všech tréninkových skupin a to za následujících vybraných podmínek, které se týkají  zejména tréninků přípravky a žactva (plné znění je k dispozici na nástěnce na stadiónu):

– děti se budou shromažďovat před stadiónem, kde budou při příchodu rozděleni do jednotlivých skupinek

– každá skupinka bude mít svého trenéra/trenérku a bude neměnná

– všichni budou mít při příchodu před stadión zakrytá ústa a nos. Během samotného tréninku nebude toto potřeba. Doporučujeme použít multifunkční šátek, protože musí být zakrytí kdykoliv k dispozici

– trenéři dohlédnou na to, aby si všichni desinfikovali ruce

– tréninky probíhají bez přítomnosti veřejnosti

– toalety i s desinfekcí jsou k dispozici, šatny nikoliv

– tréninky jednotlivých skupin probíhají v klasických časech podle rozvrhu.

Tréninkové skupiny J. Nechvátala jsou vždy v pondělí a pátek od 4 do 5, Atleťáček v úterý od 4 do 5. Tréninky budou probíhat první týden mimo stadión, proto je třeba sledovat Zprávu trenéra (kvůli počasí).

Tréninková skupina manželů Bažantových a tréninková skupina žactva se řídí instrukcemi ve WhatsAppové skupině.