Historie klubu

Několik slov k historii atletiky v Bílině:

V letech 1950 -1954 se provozovala atletika na hřišti v místě dnešní Tyršovy zahrady. Duší tehdejšího atletického dění byl kapitán Hušek z bílinské posádky, umístěné na zámku. Kolem něho se vytvořila skupina závodníků dosahující dobrých výsledků. Byli to kladiváři Eibl, Špaček, sprinteři Jaromír a Stanislav Jiráskové, Miroslav Šlégr, Výškař Josef Majer, dále Rudolf Kirsch, Miroslav Sekera, Jříček Aschenbrener, Darina Augustinová a Alena Seilerová. Byli to oni, kdo uspořádali první závody bílinských atletů, a kteří se pak začali zúčastňovat dalších atletických akcí.

Další oživení nastalo v letech 1960 – 1963. Je spojeno se jménem Miroslava Sekery, profesora bílinského gymnázia. Z té doby jsou známa jména Ilona Mairichová, Venuše Sadílková, Jan Mairich, Jiří Fait, Josef Sloup, Vojtěch Poch, Ivan Mašek, Zdeněk Rendl, Vladimír Grozík, Zdeněk Čistecký, Lexa Tichý, Jiří Havlík. Slibně se rozvíjející sportovní odvětví začalo nakrátko v Bílině stagnovat a nabralo novou sílu až v roce 1971. Impuls dodalo dokončení nové atletické čtyřdráhové „čtyřstovky“ a stadionu na Kyselce.

Od konce šedesátých let do dnešních dnů je atletika v Bílině spjata se jménem ing. Čestmíra Dudy. Soustředil kolem sebe další atletické nadšence, Ilonu a Miroslava Machovy, Václava Janoucha, ke kterým se pak připojili další. Vedl výstavbu stadionu, byl u zrodu Sportovních tříd na ZDŠ Teplické předměstí i u vzniku Tréninkového střediska mládeže. Bílinská atletika dnes pod jeho vedením patří k nejlepším v kraji.

Začátkem sedmdesátých let vznikla z popudu bratří Václava a Františka Janouchových, Pavla Šustáčka a Seilera ojedinělá akce v ČSR. Říkalo se jí PNS (Profesionálně neatletický spolek). Psalo se o ní v Mladém světě. Po tři roky se každou sobotu od dubna do října scházeli na stadionu lidé, kteří před tím nikdy atletiku neprovozovali závodně, ale byli jejími fandy. Soutěžili, bodovali, vyhodnocovali, ale hlavně se bavili. Položili tak základ budoucím družstvům mužů a žen.

Lidé, události, předěly:

1971 – Založení klubu.


1972Ročenka. První sezona s celoroční plánovanou činností. Pozornost byla zaměřena hlavně na rozvoj žákovské atletiky. Nejúspěšnější byli starší žáci, kteří skončili v krajském přeboru okresních družstev na 4.místě. Družstvo Teplic bylo tvořeno převážně žáky TJ Lokomotiva Bílina. Z jednotlivců dosáhl největšího úspěchu starší žák Jaromír Tauber, který se na přeboru Čech umístil na 3.místě ve vrhu koulí výkonem 12,55 m. V tomto roce vznikl oři klubu Profesionálně neatletický spolek. Spolek dospělých lidí, kteří se pravidelně scházeli, závodili a o své činnosti vydávali zpravodaj. Jednotlivá čísla zpravodaje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,.


1973Ročenka. Naskenované výsledky. První účast družstva mužů v Krajském přeboru (4.místo). V Krajském přeboru v tomto roce soutěžila i družstva dorostenek (7.místo) a dorostenců (4.místo). Petr Kirsch dosáhl největšího úspěch v jednotlivcích – 8.místo na Mistrovství ČSSR v přespolním běhu dorostenců. V tomto roce se uskutečnil 1.ročník Bílinské půlky. V rámci klubu fungoval Profesionálně neatletický spolek. Podílel se velkou měrou na propagaci bílinské atletiky. O PNS vyšel článek v Mladém světě (velmi oblíbený časopis mezi mladými lidmi v celé ČSSR). V tomto roce vyšla Světová ročenka neatletů a vycházel zpravodaj ze kterého jsem našel pouze č. 14.


1974Ročenka. Naskenované výsledky. Bylo započato rozšiřování atletické dráhy na šestiproudovou. V tomto roce byl poprvé na bílinském stadionu překonán rekord ČSSR ve štafetě na 4×400 m dorostenců (Říha, Hyna, Chvojsík, Šlambora – 3:37,8)


1975Ročenka. Bylo dokončeno rozšíření atletické dráhy a vybudována rozhlasová kabina. Pavel Zlatohlávek se stal prvním bílinským mistrem ČSR a to v běhu na 3 000 m dorostenců časem 9:11,4. Družstvo žen postoupilo do II. národní ligy.


1976Ročenka. Družstvo mužů postoupilo do II. národní ligy, družstvo starších dorostenek do národní ligy dorostu. Milena Matějkovičová vybojovala titul mistrně ČSR i ČSSR v běhu na 400 m mladších dorostenek (59,2 a 59,8).


1977Ročenka. Naskenované výsledky. Milena Matějkovičová obhájila tituly mistrně ČSR i ČSSR v běhu na 400 m mladších dorostenek. Všechna družstva si udržela svá postavení v soutěžích vybudovaná v předešlých letech.


1978Ročenka. Milena Matějkovičová se stala první bílinskou závodnicí, která reprezentovala ČSSR na závodech Družba v Bukurešti. Opět obhájila prvenství z Mistrovství ČSR a ČSSR v běhu na 400 m a přidala ještě titul halové mistrně ČSSR na téže trati. Oddíl se dostal do špatné ekonomické situace.


1979Ročenka. Naskenované výsledky. Milena Matějkovičová se zúčastnila ME juniorů v Bydhošti. Na trati 400 m zaběhla rekord ČSSR juniorek – 54,4 s. Na stadionu byla vybudována pilinová dráha. Špatná ekonomická situace oddílu se projevila i v útlumu práce trenérů a rozhodčích.


1980Ročenka. Naskenované výsledky. Lenka Moutelíková vybojovala titul mistrně ČSR i ČSSR 17.letých. Družstvo žen se probojovalo do kvalifikace o I. národní ligu.


1981Ročenka. Naskenované výsledky. Mistři ČSR 15.letých Milan Růžička v hodu diskem (40,40 m) a Milan Haupt v běhu na 1500 m (4:32,0).Družstvo mužů postoupilo do kvalifikace o Národní ligu, kde obsadilo 4.místo.


1982Ročenka. Nejúspěšnější závodníci v tomto roce byli Milan Růžička v hodu diskem (2.místo na Mistrovství ČSSR mladšího dorostu) a Jan Slavata v běhu na 1 500 m př.(3.místo na Mistrovství ČSR mladšího dorostu). Všechna družstva si udržela postavení v krajském přeboru.


1983Ročenka. Nejúspěšnějším závodníkem se stala Jitka Klemptová, která obsadila 2.místo na Mistrovství ČSR ve skoku vysokém v hale a 1.místo na Mistrovství ČSR ve skoku vysokém při letním šampionátu. Družstvo mužů postoupilo do kvalifikace o I. národní ligu, družstvo dorostenek obsadilo 7.místo v Národní lize dorostu. Na stadionu proběhla rekonstrukce vrhačských skokanských sektorů. Byla zahájena projektová příprava sprinterského tunelu, která nebyla doposud realizována.


1984Ročenka. Tento rok byl neúspěšným pro družstvo mužů, které po výborných výkonech z počátku sezóny a naději na postup do Národní ligy, konec sezóny totálně nezvládlo a sen o vyšší soutěži zůstal jen snem.


1985Ročenka. Nejúspěšnějším závodníkem se stal Pavel Korf, kterému patří zlatá medaile z Mistrovství ČSR v běhu na 800 m v hale a bronz z Akademického mistrovství ČSSR též v běhu na 800 m na dráze. Družstvu mužů se opět nezdařil postup do Národní ligy. Na stadionu byla vybudována posilovna a sklad a byly dokončeny japexové sektory.


1986Ročenka. Pavel Korf se stal opět nejúspěšnějším závodníkem a výkonem 48,76 v běhu na 400 m získal stříbro na Akademickém mistrovství ČSSR. Nastal útlum v družstvu žen, které se vytrácí z pozic vybudovaných v předešlých letech.


1987Ročenka. Tento rok slavili úspěchy 15. a 16.letí. Tomáš Svoboda bronzový v běhu na 400 m na Mistrovství ČSR a Petr Sivák taktéž bronz na stejné trati i soutěži. Začala zářit hvězda Martina Dudy. Tento rok jako mladší žák překonal 7x oddílový, 2x okresní a jeden krajský rekord. Uskutečnil se 1.ročník silničního běhu Hornická desítka.


1988Ročenka. Nejúspěšnější závodnicí tentokráte byla Petra Zmítková, která obsadila první místo na Mistrovství ČSR v přespolním běhu starších žákyň. Družstvo mužů konečně postoupilo do tolik let unikající I. národní ligy. Zrodil se projekt na zatravnění plochy stadionu.


1989Ročenka. Nejlepším atletem byl Petr Pavlíček, který svými třemi tituly mistra ČSSR a třemi tituly mistra ČSR nad krátkými ploty nedal nikomu jinému šanci. Sekundovaly mu jen Petra Zmítková jedním titulem mistrně ČSSR a Veronika Kalibová jako mistrně ČSR. Družstvo mladších dorostenců postoupilo do Národní ligy dorostu. Na stadionu probíhala rekonstrukce travnaté plochy.


1990Ročenka. Nejúspěšnějším závodníkem byl tak jako loni Petr Pavlíček. Družstva si držela svá postavení v soutěžích.


1991Ročenka. Petr Pavlíček opět na vrcholu. 2.7.1991 se atleti odpojili od TJ LOKO Bílina a založili si svůj klub s názvem Atletický klub Bílina. Při 5.kole I. národní ligy se na našem stadionu měřily časy poprvé elektronicky. Zatím ne vlastní časomírou, ale za přispění LIAZu Jablonec.


1992Ročenka. Rok největšího úspěchu družstva mužů. Vítězství ve finále Národní ligy bylo odměnou pro skvělou partu kluků a jejich vedoucího ing. Čestmíra Dudu. Petr Pavlíček pokračuje ve sběru zlata titulem mistr ČSFR a dvěma tituly mistra ČR. Krok se s ním snažil držet Martin Wipler dvěma tituly mistr ČR.


1993 – Ročenka. Martin Duda halový juniorský mistr ČR v běhu na 60 m a mistr ČR v běhu na 200 m juniorů na dráze.


1994Ročenka. Martin Duda 3x zlato a 3x bronz z Mistrovství ČR. Martin Wipler nejlepší český závodník na Košickém maratónu v oddílovém rekordu – 2:23:05. Družstvo mužů obsadilo 3.místo v kvalifikaci o Extraligu. Družstvo žen jen těsně nepostoupilo do II. národní ligy. Na stadionu byla vybudována zastřešená tribuna.


1995Ročenka. 5.místem na Mistrovství ČR v trojskoku si Martin Sýkora zajistil post nejúspěšnějšího závodníka oddílu. Tento rok byla v Bílině obnovena činnost Střediska talentované mládeže. Vedoucím trenérem se stal Václav Janouch.


1996Ročenka. Naskenované výsledky. Nejúspěšnějším závodníkem se stal Tomáš Cholenský a to díky stříbru z Juniorského mistrovství ČR v trojskoku. Družstvo mužů získalo prvenství v anketě Deníku směr. Z prostředků Vodohospodářských staveb zakoupil oddíl videočasomíru.


1997Ročenka. Rekonstrukce stadionu – položen umělý povrch POLYTAN. Tomáš Cholenský potvrdil růst své výkonnosti. Stal se halovým i letním mistrem ČR v trojskoku. Družstvo starších žáků postoupilo do Semifinále republikového přeboru družstev. Družstvo mužů bojovalo ve finále Národní ligy o postup do Extraligy. Družstvu žen se opět nezdařil postup do vyšší soutěže.


1998Ročenka. Nejúspěšnějším závodníkem byl vyhlášen Lukáš Rouček, nejúspěšnějším trenérem se stal Martin Sýkora. Družstvo žen postoupilo do II. národní ligy.


1999Ročenka. Nejúspěšnějším závodníkem se po zásluze stal Arnošt Holovský. Dvě zlaté medaile z Mistrovství ČR a 7.místo ve vrhu koulí na Mistrovství světa 17.letých v kouli hovoří jasně. Družstvo dorostenců vybojovalo 3.místo ve finále Mistrovství ČR. Družstvo starších žáků postoupilo do semifinále Mistrovství ČR družstev. Družstvo žen jako nováček soutěže skončilo na 2.místě. Družstvo mužů opět bojovalo v baráži o Extraligu. Povedlo se vystavět nový vrhačský sektor za řekou Bílinou a byly zakoupenu ukazatele technických disciplín.


2000Ročenka. Nejúspěšnější závodník opět Arnošt Holovský, nejúspěšnějším trenérem se stala paní Vlasta Dudová, která se dlouhodobě stará v oddíle o příliv žactva. Družstvo žen postoupilo po tvrdém boji do I. národní ligy. Družstvo mužů zvítězilo ve své skupině I. národní ligy a opět bojovalo v baráži o Extraligu. Novým prezidentem klubu byl zvolen JUDr. Jaromír Říha. Na stadionu bylo zlepšeno ozvučení. Jedna věc se nepovedla, a to výškařský mítink, který měl dohru u disciplinární komise ČAS.


2001Ročenka. Nejúspěšnějším atletem klubu se stal po zásluze Arnošt Holovský, Který získal stříbrnou medaili na ME juniorů do 19.let.Tento úspěch mu vynesl i 1.místo v anketě o nejlepšího atleta kraje. V desítce nejlepších se dále umístili: Antonín Petr, David Hauschke, a Eva Slavíková. V soutěžích družstev obsadilo družstvo mužů 12.místo v ČR. Junioři získali stříbrnou medaili ve finále MČR a stali se tak nejlepším naším kolektivem. Družstvo dorostenců obsadilo 3.místo v semifinále MČR, ale finále se z finančních důvodů neúčastnilo. Družstvo žen bylo 6. a tím si i pro rok 2002 zajistilo účast v 1. lize.


2002Ročenka. Po odchodu Arnošta Holovského do Olympu Praha se o titul nejúspěšnější atlet oddílu dělí Eva Slavíková a Antonín Petr. Ocenění za dlouholetou práci s mládeží se dostalo Paní Vlastě Dudové. Družstvo mužů jak už je v posledních letech zvykem bojovalo v baráži o extraligu. Ženy si prvoligovou účast zachovaly i nadále. Junioři se dostali do finále MČR a zůstali jen krůček od medailových pozic. Na stadionu se opět usilovně pracovalo. Pokračovala rekonstrukce koupelen, tribuna a oplocení získaly nový nátěr. Letošní velké povodně se nám naštěstí vyhnuly. Zbývalo pouhých 28 cm, aby voda zaplavila stadion.


2003Ročenka. Začíná se nová historie. Mozek, tělo i duše klubu pan Ing. Čestmír Duda odešel do svého rodiště do Opavy. Nejlepším atletem klubu se stal žák Vladislav Tuláček – trojnásobný mistr ČR ve vrhu koulí a diskem a zároveň trojnásobný rekordman ČR. Družstvo mužů skončilo na třetím místě v základní skupině. Ženy si 1.ligu neudržely a od příštího roku budou soutěžit v 2.lize. Družstvo juniorů se probojovalo do finále MČR, ale nevedlo si tak úspěšně jako v předešlých letech.


2004Ročenka. Roli ing. Dudy statečné převzal Čestmír Duda junior. Na postu nejlepšího atleta klubu se usadil Vladislav Tuláček. Dva tituly mistra ČR v kouli a druhé místo v disku hovoří za vše. V druhé půlce sezony dal o sobě vědět výbornými výkony Ladislav Křížek. (2.místo na 100 m a 3.místo na 200 m na MČR do 22 let).V soutěžích družstev družstvo mužů bojovalo o záchranu v I. lize a družstvu žen se podařilo se do I. ligy vrátit. Družstva juniorů a juniorek bojovala v Semifinále MČR. Junioři 9. a juniorky 8. V soutěžích družstev to byl trochu hubenější rok.


2005Ročenka. Nejúspěšnějším atletem klubu i kraje se stal Vladislav Tuláček, který obsadil druhé místo na Mistrovství světa do 17ti let ve vrhu koulí. V hodu diskem přidal ještě místo čtvrté. Družstvo mužů si drží stabilně vysokou úroveň a skončilo na třetím místě 1.ligy. Ženy si 1.ligu i přes problémy s obsazením družstva udržely. Ostatní družstva závodila se střídavými úspěchy v Krajském přeboru, který rapidně ztrácí úroveň. Budovy na stadionu získaly nový kabát. Perfektní práci zde odvedla firma Čestmíra Dudy jun.


2006Ročenka. Nejúspěšnějším atletem se opět stává Vladislav Tuláček, který se zúčastnil Mistrovství světa do 22 let v Pekingu. V disku ani v kouli se neprobojoval z kvalifikace. V běhu do vrchu se zúčastní Mistrovství světa Jan Hamr. Obsadil 64. místo. Svou stálou a vysokou výkonnost prokázal Martin Sýkora, který vybojoval stříbrnou medaili na MČR. Družstvo mužů po počátečních obavách v pohodě obhájilo 3.místo. Družstvo žen i přes veškerou snahu opor z první ligy spadlo. Pro stadion se podařilo získat bezdrátové zasíťování a novou kopírku.


2007Ročenka. Nejúspěšnějšími atlety se pro tento rok stali Květa Pecková, Martin Sýkora a Jaroslav Satýnek. V I. lize mělo po letech družstvo mužů menší krizi. Chybí nám závodníci. Protože jsme družstvo žen z finančních a personálních důvodů do II. ligy nepřihlásili, hostovaly tyto v Mostě. Získaly pro Most 75 procent bodů a byly základem družstva. Budovy na stadionu, díky Čestmíru Dudovi jun., získaly nová okna. Výbor klubu si dal za cíl nákup nové časomíry. Na Bílinskou půlku letos přijelo velké množství kvalitních závodníků jak od nás, tak i ze Slovenska. Přijel se podívat i náš bývalý president a zakladatel klubu Ing. Čestmír Duda.


2008Ročenka. Nejúspěšnějším závodníkem se pro rok 2008 stala Kateřina Žofková. Bronzová medaile z MČR v oštěpu a osobní rekord. Družstvu mužů se v I. lize nedařilo podle představ. O účast v lize na další rok jsme museli bojovat v baráži. Dalším úspěšným družstvem byli mladší žáci, kteří v KPD obsadili 3.místo.Klub zakoupil časomíru OMEGA a novou sekačku. Stadion vzkvétá díky pečlivosti správce Jana Mairicha.


2009Ročenka. Zajímavý úkaz. Poslední roky se stávají nejúspěšnějšími atlety samé ženy, i když je jich v klubu jak šafránu. Letos je to stále se lepšící Květa Pecková – dcera Květy Jeriové Peckové. Nejúspěšnějším družstvem se stali mladší žáci, kteří pod vedením Jiřího Nechvátala suverénně ovládli KPD. Muži v I. lize podávali vyrovnané výkony a 4.místo bylo po slabších letech úspěchem.


2010Ročenka. Nejúspěšnějšími atlety klubu se stali junior Tomáš Johana-3. místo na MČR Juniorů v běhu na 800 m v hale a žák Petr Šroubek 7. místo na MČR žactva v trojskoku. Díky cílevědomé práci trenérů mládeže, resp. žactva, především Jiřího Nechvátala, Jitky Machové, Jarmily Babilonské a od podzimu též Zdeňka Bažanta, se družstvo starších žáků probojovalo z krajské soutěže až do Semifinále České republiky. Družstvo mužů startovalo v 1. lize ve skupině A a vedlo si velmi dobře. Celkově skončilo na čtvrtém místě.


2011Ročenka. Závodem roku v Bílině bylo premiérové Mistrovství České republiky mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na 10 km. Nejúspěšnějšími atlety klubu se stali mílař Adam Kouba 3.místo na MČR mužů a žen v běhu na 1500 m, Filip Žižka 4. na MČR juniorů v běhu na 10 0000 m. Dobrá práce se žactvem se projevila i na finálových umístění Jaroslava Fojtíka, Pavla Prchala, Jiřího Perknera, Martina Jirkala a štafety 4×60 m na MČR žactva. Družstvo starších žáků vyhrálo krajský přebor a v semifinále MČR Čechy skončilo na čtvrtém místě. A družstvo obsadilo v 1. lize s přehledem třetí místo. Klub se zapojil do projektu Atletické školky pro nejmenší. Zásluhou Jiřího Nechvátala patří bílinská atletická školka mezi přední v republice.


2012Ročenka. Nejúspěšnějšími atlety klubu se stali Adam Kouba 4. místo na MČR v hale v běhu na 1500 m, Ladislav Křížek 6. místo na MČR v běhu na 100 m, Lucie Odvárková 7. místo na MČR juniorstva a dorostu v běhu na 100 m př., Filip Žižka 8. místo v běhu na 1 500 m, Petr Šroubek 2 x sedmý (dálka, trojskok) na halovém MČR dorostu, Jaroslav Fojtík 1. místo na MČR v pětiboji mladšího žactva a Martin Jirkal 4. a 6. v kouli a kladivu na MČR žactva. V soutěžích družstev se muži pod vedením Jaromíra Říhy a Josefa Mairicha umístili na 5. místě skupiny A 1. ligy. Dorostenecké družstvo se umístilo na 6. místě semifinále MČR. Žactvo si v krajských soutěžích vybralo slabší rok. Nadále pracuje a rozvíjí se Atletická školka pod vedením Jiřího Nechvátala.


2013Ročenka. Medailisty z MČR se stali Vojtěch Košťál, který získal bronz na halovém šampionátu v trojskoku a Pavel Prchal na 200 m př. žactva. Další finálová republiková umístění získali Martin Jirkal, Pavel Strnad, Lucie Lokšanová, Filip Hradil a žáci Pavel Prchal a Venuše Žitná. V soutěžích družstev se muži opět umístili na 4. místě v 1. lize tentokráte ve skupině B. Dorostenci obhájili 6. místo v Semifinále MČR dorostu. V žactvu se projevují slabší roky. Výjimkou je 3. místo družstva starších žákyň v KP. Klub již několik let po sobě pořádá nejvíce závodů v Ústeckém kraji.


2014Ročenka. Jediným letošním medailistou je koulař Martin Jirkal 3. místo na MČR dorostu v hale. Finálová umístění těsně pod stupni vítězů získala skupina běžců Jana Mairicha – Filip Žižka, Filip Hradil, Lucie Lokšanová, Aleš Filingr, Hakim Saleh, Jan Štochl. Podobná umístění získala i skokanská skupina Martina Sýkory – Vojtěch Košťál, Petr Šroubek, Pavel Strnad. Pozadu nezůstali ani trenéři Jiří Nechvátal a Jaromír Říha se svými ovečkami – Venuše Žitná, Nikola Prochová, Nikola Davidová, Kristýna Mrzenová, Martin Jirkal. Soutěže družstev – muži 6. místo ve skupině A, po delší době opět i ligové ženy – 2. liga a 7. místo i když původní předpoklady byly daleko vyšší. Žactvo prochází krizí a získává jen průměrná až podprůměrná umístění. Letos nás navždy opustila bývalá závodnice, pak rozhodčí a funkcionářka paní Věra Mairichová.


2015Ročenka. Nejúspěšnějšími závodníky se letos stali dorostenečtí a juniorští medailisté z MČR. Nejlepším z nich je svěřenec Jana Mairicha Hakim Saleh – dvojnásobný mistr republiky v běhu na 800 m, dalšími jsou Lucie Odvárková, Venuše Žitná – svěřenci Jiřího Nechvátala a Jaromíra Říhy, Pavel strnad a Vojtěch Košťál, kteří trénují u Martina Sýkory, Tereza Běhounková trénující u Jana Mairicha, Jaroslav Luč, kterého trénuje Jan Kervitcer. Soutěžích družstev jsme letos zažili Úspěšný ligový rok. Muži pod vedením Josefa Mairicha a Jaromíra Říhy s přehledem vyhráli skupinu A 1. ligy a postoupili do Finále MČR. Ženy v 2. lize vybojovaly 5. místo, v krajských přeborech se naše družstva umístila v polovině startovního pole. Největší propad zažila družstva mladšího žactva. Z finanční dotace Fondu Ústeckého kraje klub nakoupil náčiní na příští sezonu a nový posilovací stroj.


2016Ročenka. Černý rok bílinské historie po 28 letech družstvo mužů spadlo z první ligy. I přes tento propad závodili v klubu úspěšní atleti. Např. Adéla Civínová bronzová medailistka z haly i na dráze na 3000 m, zlatá medaile z MČR v krosu a účastnice ME v krosu juniorek – trenér Jan Mairich. Antonín Janetka bronzový medailista z MČR dorostu, bronzový z mezistátního utkání dorostu a účastník ME dorostu na 400 m př.- trenér Jiří nechvátal a Jaromír Říha. Filip Žižka bronzová medaile z MČR na 5000 m – trenér Jan Mairich. Družstva juniorů a juniorek obsadila shodně 8. místa na Mistrovství Čech. V krajských soutěžích družstev soutěžila družstva žactva v šedém průměru. Velký zájem je o atletickou přípravku pod vedením Jiřího Nechvátala. Snad se urodí noví ligoví borci.


2017Ročenka. Nejúspěšnějšími atlety klubu se stali Hakim Saleh stříbrný na MČR do 22 let a Adéla Civínová též stříbrná na MČR v krosu. Oba jsou svěřenci trenéra Jana Mairicha. Třetím úspěšným závodníkem se stal Jan Lepeška bronzový z MČR v desetiboji, svěřenec trenérů Jaromíra Říhy a Jirky Nechvátala. V soutěžích družstev naše družstva neoslnila. Muži v II. lize obsadili 2.místo a ženy v téže soutěži obsadily 4. místo. V krajských soutěžích stejně jako loni jsme byli pouze průměrní až podprůměrní. O náš stadion se stále výborně stará správce Jan Mairich.


2018Ročenka. Svatá trojice Antonín Janetka, Venuše Žitná a Hakim Saleh to jsou medailisté z MČR do 22 let (2x stříbro a 1x bronz). Zvláštní pozornost zaslouží Antonín Janetka – trenéři Jaromír Říha a Jiří Nechvátal. Čas 51.70 je novým krajským rekordem. Skvěle bojovala i Venuše Žitná. V mistrovském závodu si 2x vylepšila osobní rekord. K této trojici se dotahuje dorostenka Kamila Frontzová 3.místo na MČR v sedmiboji. V soutěžích družstev si nejlépe vedly ženy v II. lize, kde bezkonkurenčně zvítězily. Muži se umístili na druhém místě, díky pokaženému jednomu kolu. Krajské soutěže žactva jsou ovlivněny slabými populačními ročníky. Na stadionu začala přestavba posilovny a připravujeme workautový koutek.


2019Ročenka. Letos jedinou a to zlatou medaili z MČR vybojoval v královské disciplíně desetiboji junior Jan Lepeška. 8. místo z MČR dospělých a 5. místo z MČR dorostu na dráze získala nadějná překážkářka – dorostenka Kateřina Šilerová. A další dorostenka Kamila Frontzová vybojovala 7. místo na halovém MČR. Také v žákovských kategoriích se ukazují nadějní atleti -Tereza Lacinová (4. místo na 100 m př. na dráze a 7. místo na 60 m př. v hale) a Thao Linh Dang (8.místo na 800 m v hale). Nejen mladí jsou úspěšní. Medaile z evropských a světových soutěží vozí veteráni. Libor Bařtipán – opora našeho ligového teamu vybojoval stříbro na MS veteránů v Toruni. 4. a 6. místo zde získala i Alexandra Adlerová. Náš nejstarší závodník Jaroslav Pták si vyšel 1. místo na veteránském ME. V soutěžích družstev je nám zatím souzena II. Liga. V mládežnických družstvech si nejlépe vedly starší žákyně, které postoupily na Mistrovsví Čech. Na stadionu probíhá budování Workautového koutku a úspěšně proběhla rekonstrukce posilovny.


2020Ročenka. Sezónu ovládl virus, který není vidět, slyšet ani cítit. Zato opatření proti jeho šíření jsme pocítili velmi tvrdě. Omezení tréninků a rušení závodů. To byl jarní nejen atletický hit. V atletice se objevil nový termín: “Uzavřené závody“. Závodilo se pouze v rámci klubu a v omezeném počtu závodníků. Opravdu závodit se začalo až 1.6.2020 projektem: „Spolu na startu“. Závodníci se s chutí pustili do bojů o medaile a tituly. Sezónu se povedlo zhustit do čtyř měsíců, ve kterých proběhly všechny mistrovské soutěže na dráze. Podařilo se od závodit i soutěže družstev, kde šlo vlastně jen o to předvést nějaké výkony, protože se nikam nepostupovalo ani nesestupovalo. Nejlepšími závodníky se stali Venuše Žitná, Kamila Frontzová, které přivezli medaile z Mistrovství ČR.


2021Ročenka. Druhým rokem je chod naší společnosti negativně ovlivňován nemocí COVID 19, kterou způsobil „nový“ typ koronaviru. Sportu se také nevyhnula opatření, která mají zabránit šíření tohoto viru. Atletická sezona proběhla bez halových krajských přeborů a konala se pouze Mistrovství ČR. Závodníci neměli prakticky možnost se na halu připravit, protože vnitřní sportoviště byla pro amatérské sportovce uzavřena. Běhy mimo dráhu a přespolní běhy také trpěly opatřeními, ale naštěstí se našli pořadatelé, kteří se nebáli závody organizovat a s nepříznivou situací se velmi dobře vypořádali. Dráhová sezona byla opět zhuštěna do období červen až září. V tomto období jsme museli stihnout uspořádat všechny mistrovské soutěže a tradiční mýtinky. Kluby často pořádaly uzavřené klubové závody. Bylo jediné možné řešení, jak si zazávodit, protože byl omezen počet lidí na stadionu. Výkony mezi závodníky různých klubů se pak porovnávají pouze ve statistikách. Přímý souboj to ale nahradit nemůže. Nejúspěšnější závodnicí našeho klubu se stala Venuše Žitná a závodníkem Antonín Janetka. Další úspěchy a výkony naleznete v naší ročence.


2022Ročenka. Po Covidových letech, kdy byla uplatňována proticovidová opatření, zase jeden z normálních roků. Dalo by se polemizovat, co je to normální rok. Z atletického hlediska je to rok, kdy s mohou pořádat závody, závodníci mohou být spolu v kontaktu, diváci mohou sedět na tribuně a fandit, po závodech mohou spolu zajít do restaurace doplnit energii a nikdo je nerozděluje na očkované a neočkované a nenutí je nosit náhubky (respirátory a roušky). Tento rok byl chudý na medaile z mistrovství republiky. Jedinou a to stříbrnou získal žák Denis Cipriján v běhu na 60 m. Ženám kralovala Kamila Frontzová čtvrtým místem v sedmiboji žen. V soutěžích družstev si muži i ženy třetím a druhým místem uhájili své přední pozice. Ženy se probojovaly i do baráže o první ligu, ale této se nezúčastnily. Družstvo dorostenců se probojovalo na mistrovství Čech, kde obsadilo 8. místo. Staší žáci se také probojovali na mistrovství Čech a zde obsadili 4. místo. O stadion se nejvíce stará Peťka Čestmír Duda a Martin Sýkora. Od tohoto roku nese náš stadion jméno po zakladateli klubu Čestmítu Dudovi – Stadion Čestmíra Dudy.


2023 – Ročenka.

Letos byla účast na MČR početně chudá a bez medaile. Nejlépe nás reprezentovali junior Radek Letocha a dorostenci Denis Cipriján a Charles Linhart.
V soutěžích družstev 2. ligy se muži umístili na třetím a ženy na pátém místě. Družstva juniorů a dorostu zvítězila v krajských soutěžích a postoupila na Mistrovství Čech. V utkání o postup na Mistrovství České republiky vybojovali dorostenci čtvrté místo a junioři skončili na místě devátém. Žactvo letos na mistrovství Čech nepostoupilo.
Pořádali jsem tři velké závody – 1. kolo II. ligy mužů a žen. Dále Semifinále MČR žactva, které se konalo jako dvanácti utkání a dokonale naplnilo kapacitu stadionu (téměř 500 závodníků) a prověřilo naše organizátorské schopnosti. Vydařil se 50. ročník Bílinské půlky, který opět přilákal českou půlkařskou špičku a Sprinterský trojboj se poprvé konal jako Memoriál Ing. Čestmíra Dudy. O stadion se staral Čestmír Peťka Duda a Martin Sýkora.