Rozhodčí

Každý rok pořádáme na našem stadionu kolem 15ti závodů, které se neobejdou bez kvalitních rozhodčích. Atletickým rozhodčím se může stát každý, kdo dovrší 18 let a projde rozhodcovským školením a úspěšně složí závěrečné zkoušky. Rozhodčí jsou rozděleni do čtyř tříd 3. 2. 1. a ústřední. Rozhodčí si dále mohou rozšířit svou kvalifikaci o nějakou specializaci (startér, rozhodčí chůze, rozhodčí měření a vážení, rozhodčí cílové kamery a měřič trati). Při pořádání závodů se uplatní i lidé bez rozhodcovské kvalifikace. Moc důležití jsou lidé v atletické kanceláři, kteří v programu AK2 tvoří startovní listiny a vydávají výsledky závodů, Tito nemusí mít kvalifikaci rozhodčího, ale musí umět pracovat s programem AK2. Další důležitou osobou při závodech je hlasatel. Člověk s přehledem a uměním poutavě komentovat dění na stadionu. Neméně důležitá je technická četa, která se stará např. o včasné a správné postavení překážek.
Pokud máte kdokoliv zájem se podílet na požádání závodů, klidně se ozvěte kterémukoliv členovi výboru klubu. Určitě vás rádi uvítáme.

Seznam rozhodčích:

Ústřední:

Rudolf Trubač (měření a vážení, startér)

I. třída:

 Alexandra Adlerová, Ilona Babková, Libor Bařtipán, Miroslav Eibl, Bc. Pavlína Holcrová DiS (chůze), Jiří Hyna (startér), Václav Janouch.

II. třída:

Zdeněk Bažant, Bc. Andrea Blažková, Čestmír Duda jun., Jindřiška Eiblová, Milan Holcr (cílová kamera), Jitka Janouchová, Roman Jásek, Ing. Josef Kalát (měření a vážení), Josef Mairich, Barbora Mairichová, Jana Müllerová, JUDr. Jaromír Říha, Mgr. Martin Sýkora.

III. třída:

Ing. Pavel Antl, Marcela Antlová, Mgr. Jan Bajbora, Aleš Bařtipán, Lukáš Blažek, Jakub Doležal, Jiří Fait, Ing. Miroslav Fiala, Jitka Fílová, Mgr. Gabriela Grossmanová, Ludvík Kollár, Pavel Krúpa, Mgr. Jiří Nechvátal, Oldřich Němec, Eva Novotná, Pavel Prchal, Pavel Strnad, Stanislav Šťastný, Ing. Martin Štěch, Jakub Vokurka, Vítek Vondrák, Anežka Zelinková