O nás

Znak klubu vychází z původního znaku Lokomotivy Bílina, který jsme si po osamostatnění 2.7.1991 upravili a začali používat v této podobě. Skalnatý vrch uvnitř znaku zobrazuje Bořeň, který se tyčí nad Bílinou a tvoří výraznou dominantu jak města Bíliny tak celého Českého středohoří .


Adresa klubu

AK BÍLINA, Kyselská 408, 418 01, Bílina

Klubový email: akbilina@akbilina.net


Výbor klubu

PrezidentJUDr. Jaromír Říha724 205 208jaromir.riha@atlas.cz
ViceprezidentMgr. Martin Sýkora607 857 832msykora@centrum.cz
EkonomČestmír Duda jun.602 469 845stavo1@volny.cz
Vedoucí SPSZdeněk Bažant728 058 239bazant.z@seznam.cz
StatistikMilan Holcr606 879 207milan.holcr@seznam.cz
Člen výboruMgr. František Podroužek736 707 882ctvrtkar@centrum.cz
Člen výboruPavel Strnad724 945 553rtsstrnad@seznam.cz

Oddílové příspěvky 2024

Členové: 2 000 Kč.
Členové atleťáčku: 2 000 Kč.
Důchodci, trenéři mládeže: 500 Kč.
Členové ligového družstva, kteří nevyužívají zařízení klubu: 500 Kč.
Pro ty, kteří se stali novými členy klubu ve druhém pololetí kalendářního roku, činí klubový příspěvek 1.000,- Kč.
Platba převodem na účet: 
Číslo účtu: 1061204319/0800
Variabilní symbol: 2024
Poznámka: jméno a příjmení člena.


Dokumenty ke stažení

Stanovy Atletického klubu Bílina.

Stanovy – základní ustavující dokument našeho klubu.

Přihláška do klubu.

Přihlášku vyplní každý, kdo se chce stát členem AK Bílina. Za nezletilé vyplní přihlášku jeho zákonný zástupce. Vyplněnou přihlášku lze odevzdat trenérovi, se kterým budoucí člen nebo jeho zákonný zástupce jednal.

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Každý nový člen je povinen vyplnit a podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů. U nezletilých vyplňujte, prosím, jméno dítěte, nikoliv jméno zákonného zástupce. Není to náš výmysl, ale týká se to Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v platném znění.

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti.

Bez lékařské prohlídky můžete být členem AK Bílina, ale s tím, že se nemůžete zúčastňovat mistrovských závodů pořádaných Českým atletickým svazem. Týká se to závodů od Přeborů kraje po Mistrovství ČR a vyšších soutěží. Bez lékařské prohlídky nelze vystavit registrační průkaz, který opravňuje k účasti v těchto soutěžích. Zase to není náš výmysl, ale souvisí to s právními předpisy: Zákon 373/2011 Sb., Vyhláška 391/2013 Sb. vydané MZ ČR. V neposlední řadě touto prohlídkou chráníte sami sebe nebo své dítě. Zdravotní prohlídka je platná 1 rok. Časté dotazy na zdravotní způsobilost jsou zodpovězeny v tomto DOKUMENTU.

Finanční vypořádání dotace

Finanční vypořádání dotace dle počtu mládeže v organizaci v jednotlivých organizacích – finanční prostředky poskytnuty v roce: 2023.