Statistika AK Bílina


Poznámky:

Průběžné tabulky shromažďují výkony závodníků za právě probíhající rok. Naleznete zde výkony z dráhy, haly i ze silnice. U běhů a vícebojů jsou vedeny jak ruční výkony, tak výkony měřené automatickou časomírou. Výkonů měřených ručně sice ubývá, ale občas se něco najde. Sestavy jednotlivých disciplín nejsou rozčleněny dle kategorií. Takže v jedné sestavě vidíte výkony od dospělých až po elévy. Pokud máte zájem vidět výkony seřazeně podle kategorií, klikněte v záhlaví sestavy na pole „Kategorie“.

Dlouhodobé tabulky jsou vedeny od roku 1972. Vycházejí z ročenek, které vydávali statistici AK Bílina. Naleznete v nich nejlepší výkony všech atletů a atletek, kteří závodili za náš klub. Běhy a víceboje jsou rozděleny na výkony měřené ručními stopkami a plně automatickou časomírou. Výkony jsou seřazeny pouze podle časů, bez ohledu na kategorie. Pokud by jste chtěli třídění dle kategorií, klikněte v záhlaví na položku „Kategorie“. Klinutím na položku „Čas“ se výkony opět seřadí od nejlepšího.

Klubové rekordy jsou zaznamenány od roku 1972 ve všech možných i nemožných disciplínách. V bězích a vícebojích jsou vedeny i zobrazeny nejlepší výkony měřené ručně i elektricky. Protože jednotlivé výkony jsou v databázi vedeny jako text, nedají se s nimi provádět matematické operace a tím pádem u běhů není uplatněno pravidlo, že ruční čas plus 0,24s. je roven elektrickému u běhů do 400m a plus 0,14s u běhů 400m a delších. Rekordy jsou členěny na absolutní, což jsou nejlepší výkony v dané disciplíně bez ohledu na kategorie a rekordy dle kategorií, kde jsou nejlepší výkony v kategoriích podle současného soutěžního řádu. Nejsou zde vedeny rekordy veteránské. Veteránské výkony spadají do kategorií muži a ženy. Rekord klubu může držet i více než jeden závodník, pokud dosáhnou stejného výkonu.

Osobní rekordy – zde naleznete svá osobní maxima dosažená za Atletický klub Bílina nebo TJ Lokomotiva Bílina, pokud jste dosáhli svůj nejlepší výkon a byli jste registrováni za jiný klub, tento zde nebude.