Opatření výboru AK Bílina

Vzhledem k opatřením vlády výbor klubu schvaluje s účinností od 1. 5. 2020 tréninky na ploše stadionu vymezené zábradlím, a to pouze pro trénink členů klubu, za těchto podmínek:
a)    tréninky probíhají bez přítomnosti veřejnosti,
b)    na ploše stadionu může být v jednu chvíli maximálně deset osob vč. trenéra, přičemž odstup mezi jednotlivými osobami musí být stále nejméně 2 metry,
c)    před vstupem na plochu stadionu použije každá osoba desinfekci rukou poskytnutou klubem,
d)    při tréninku překážek bude sportovcům překážky obsluhovat pouze trenér v rukavicích,
e)    při tréninku skoku dalekého bude náčiní obsluhovat pouze trenér v rukavicích,
f)    při tréninku vrhu a hodů určí trenér každému sportovci konkrétní náčiní, které v průběhu celého tréninku bude používat pouze tato osoba, náčiní musí tato osoba při vracení do nářaďovny ošetřit dezinfekcí dodanou klubem,
g)    při tréninku běhu si trénující nemusí krýt nos a ústa rouškou, roušku však musí mít připravenu k použití,
h)    aby se předešlo kolizím tréninku jednotlivých skupin, vypracují trenéři společně časový harmonogram tréninku,
i)    platí zákaz vstupu do šaten a sprch,
j)    vzhledem k tomu, že klub nedokáže splnit podmínky určené usnesením vlády č. 453 k používání posiloven, zůstane posilovna nadále uzavřena,
k)    za dodržování těchto opatření zodpovídá vždy trenér za svoji skupinu, 
l)    pokud trenér výše uvedená opatření plnit nedokáže, on ani jeho skupina nebudou moci na ploše stadionu trénovat.

Jaromír Říha prezident AK Bílina