Profesionálně neatletický spolek

V Bílině je hned vedle lázní a železniční trati pěkný atletický stadion. Na tom stadionu se schází několik desítek obyčejných lidí, aby mezi sebou závodili. Nejsou to žádní závodníci, prostě civilové, muži a ženy, zaměstnanci dráhy a elektrárny a jiných podniků a institucí , ženy zaměstnané i z domácnosti, většinou mezi dvacítkou a třicítkou, ale samozřejmě i nad a pod touto hranicí. A aby to honění po hřišti nebylo jen tak, utvořili spolek, nazvali ho Profesionálním neatletickým spolkem /PNS/ a rozhodli se bojovat během celého roku v soutěži důstojného názvu – totiž GRAND PKIX.

Toto je úvodní slovo z ročenky PNS. Tedy správný název je Světová ročenka neatletů z roku 1973. O úvodní slovo se postaral vlastně tehdy velmi oblíbený časopis „Mladý svět“, ve kterém se o spolku PNS psalo. Myslím, že stojí za to se do ní podívat. Dočtete se tam o lidech, kteří stáli u zrodu našeho klubu.