Rozhovor s Imrichem Bugárem

Rozhovor Terezy Kostkové s Imrichem Bugárem na Českém rozhlasu Dvojka