Opatření výboru Atletického klubu Bílina

Podle usnesení vlády ČR ze dne 6. 4. 2020 platné od 9. dubna 2020.
Výbor klubu schvaluje otevření stadionu klubu, a to pouze pro trénink členů klubu, za těchto podmínek:
a) trénovat mohou pouze sportovci roč. 2005 a starší pozvaní osobním trenérem, a to výhradně pod jeho dohledem,
b) na stadionu lze trénovat pouze běh a chůzi,
c) trénující si nemusí krýt při běhu nos a ústa rouškou, roušku však musí mít připravenu k použití,
d) společně mohou v jedné skupině trénovat pouze dvě osoby, ale musí být mezi nimi vzdálenost nejméně 2 metry,
e) pokud v jedné chvíli trénuje na stadionu více skupin, mezi skupinami musí být vzdálenost nejméně 2 metry,
f) aby se předešlo tréninku velkých skupin, vypracují společně trenéři časový harmonogram tréninku jednotlivých tréninkových skupin,
g) platí zákaz vstupu do posilovny, šaten a sprch, ve workoutu lze používat pouze v něm umístěné bedny,
h) za dodržování těchto opatření zodpovídá vždy trenér za svoji skupinu.

8. dubna 2020

JUDr. Jaromír Říha prezident AK Bílina