Neuskutečněná soustředění

Oznámení atletům a rodičům,

z důvodu neuskutečnění jarních soustředění dětí a mládeže ve Staré Boleslavi a ve Sloupu, se na vás obracíme se žádostí o zaslání krátké zprávy na klubový e-mail shathl@volny.cz, o vypořádání zaplacených plateb na výše uvedená soustředění. 
Navrhujeme tři možnosti vypořádání:
1.    Převod celé platby na letní soustředění Boží Dar, Plzeň
2.    Převod platby na členské příspěvky roku 2020 a vrácení přeplatku na Váš účet.
3.    Vrácení celé platby na Váš účet.

Dále vás žádáme, abyste v krátké zprávě uvedli i číslo účtu, kam budeme platby a přeplatky vracet.
Tento doklad (vaše zpráva) bude přiřazen k bankovnímu výpisu našeho klubu, jako součást účetnictví. 

                                                                                                                               výbor klubu