Letní soustředění mládeže 2020

Vše dopadlo dobře a my můžeme uspořádat další celoklubové soustředění mládeže, které je určené pro veškerou mládež našeho klubu. Soustředění se odehraje na Božím Daru v termínu 27. 7. – 2. 8. 2020. Cena soustředění je také obvyklá a to 3500 Kč. Platbu provádějte opět na účet klubu s VS: 072020. Přihlášky jsou k dispozici buď na stadiónu nebo zdePřihlásit se lze do 8. června (na pozdější přihlášky nebude brán zřetel).