Rozhodčí Klubové rekordy jsou zaznamenány od roku 1972 ve všech možných i nemožných disciplínách. V bězích a vícebojích jsou vedeny i zobrazeny nejlepší výkony měřené ručně i elektricky. Protože jednotlivé výkony jsou v databázi vedeny jako text, nedají se s nimi provádět matematické operace a tím pádem u běhů není uplatněno pravidlo, že ruční čas plus 0,24s. je roven elektrickému u běhů do 400m a plus 0,14s u běhů 400m a delších. Rekordy jsou členěny na absolutní, což jsou nejlepší výkony v dané disciplíně bez ohledu na kategorie a rekordy dle kategorií, kde jsou nejlepší výkony v kategoriích podle současného soutěžního řádu. Nejsou zde vedeny rekordy veteránské. Veteránské výkony spadají do kategorií muži a ženy. Rekord klubu může držet i více než jeden závodník, pokud dosáhnou stejného výkonu.
Běhy Absolutní Dle kategorií
Štafety Absolutní Dle kategorií
Technické disciplíny Absolutní Dle kategorií
Víceboje Absolutní Dle kategorií