Startér

Každý rok pořádáme na našem stadionu kolem 15ti závodů, které se neobejdou bez kvalitních rozhodčích. Atletickým rozhodčím se může stát každý, kdo dovrší 18 let a projde rozhodcovským školením a úspěšně složí závěrečné zkoušky. Rozhodčí jsou rozděleni do čtyř tříd 3. 2. 1. a ústřední. Rozhodčí si dále mohou rozšířit svou kvalifikaci o nějakou specializaci (startér, rozhodčí chůze, rozhodčí měření a vážení, rozhodčí cílové kamery a měřič trati). Při pořádání závodů se uplatní i lidé bez rozhodcovské kvalifikace. Moc důležití jsou lidé v atletické kanceláři, kteří v programu AK2 tvoří startovní listiny a vydávají výsledky závodů, Tito nemusí mít kvalifikaci rozhodčího, ale musí umět pracovat s programem AK2. Další důležitou osobou při závodech je hlasatel. Člověk s přehledem a uměním poutavě komentovat dění na stadionu. Neméně důležitá je technická četa, která se stará např. o včasné a správné postavení překážek.
Pokud máte kdokoliv zájem se podílet na požádání závodů, klidně se ozvěte kterémukoliv členovi výboru klubu. Určitě vás rádi uvítáme.


Seznam klubových rozhodčích:
Ústřední:
Iing. Čestmír Duda, Rudolf Trubač.
I. třída:
Ilona Babková, Pavlína Holcrová, Jiří Hyna, Václav Janouch.
II. třída:
Alexandra Adlerová, Libor Bařtipán, Zdeněk Bažant, Čestmír Duda jun., Miroslav Eibl, Jindřiška Eiblová, Milan Holcr, Jitka Janouchová, Roman Jásek, Josef Kalát, Adéla Kapferová, Josef Mairich, Barbora Mairichová, Jana Müllerová, JUDr. Jaromír Říha, Mgr. Martin Sýkora, Petr Zýka.
III. třída:
Ing. Pavel Antl, Ing Marcela Antlová, Mgr. Jan Bajbora, Jakub Doležal, Jiří Fait, Zdeněk Hinke, Andrea Hinkeová, Helena Hinkeová, Lucie Lokšanová, Ing. Jaroslav Luč, Mgr. Jiří Nechvátal, Eva Novotná, Pavel Prchal, Mgr. Šárka Sentenská, Pavel Strnad, Štěpán Šťastný, Stanislav Šťastný, Jakub Vokurka.