Stanovy Atletického klubu Bílina

Stanovy - základní ustavující dokument našeho klubu.

Prihláška do klubu.

Přihlášku vyplní každý, kdo se chce stát členem AK Bílina. Za nezletilé vyplní přihlášku jeho zákonný zástupce. Vyplněnou přihlášku lze odevzdat trenérovi, se kterým budoucí člen nebo jeho zákonný zástupce jednal.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Každý nový člen je povinen vyplnit a podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů. U nezletilých vyplňujte, prosím, jméno dítěte, nikoliv jméno zákonného zástupce. Není to náš výmysl, ale týká se to Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v platném znění.

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti

Bez lékařské prohlídky můžete být členem AK Bílina, ale s tím, že se nemůžete zúčastňovat mistrovských závodů pořádaných Českým atletickým svazem. Týká se to závodů od Přeborů kraje po Mistrovství ČR a vyšších soutěží. Bez lékařské prohlídky nelze vystavit registrační průkaz, který opravňuje k účasti v těchto soutěžích. Zase to není náš výmysl, ale souvisí to s právními předpisy: Zákon 373/2011 Sb., Vyhláška 391/2013 Sb. vydané MZ ČR. V neposlední řadě touto prohlídkou chráníte sami sebe nebo své dítě. Zdravotní prohlídka je platná 1 rok. Časté dotazy na zdravotní způsobilost jsou zodpovězeny v tomto DOKUMENTU.