Oddílové příspěvky 2022

Členové: 1 500 Kč
Členové atleťáčku: 1 500 Kč
Důchodci, trenéři mládeže: 100 Kč
Členové ligového družstva, kteří nevyužívají zařízení klubu: 300 Kč
Sportovci registrovaní za jiný klub, využívající zařízení klubu: 4 000 Kč

Platba převodem na účet: 

Číslo účtu: 1061204319/0800
Variabilní symbol: 2022
Poznámka: jméno a příjmení člena.