AK Bílina
logo
Cesta k nám
mapa
Autoři
Administrátor
Milan Holcr

Webdesign
Filip Hradil

Statistiky a výsledky
Milan Holcr

Jak to u nás chodí aneb nejsme jen klub
NovinkyCharakteristika klubu
Náš klub je řazen mezi středně velké oddíly v rámci Českého atletického svazu. V rámci kraje hrajeme vůdčí úlohu. Je u nás pořádána většina závodů, je u nás zřízena pilotní atletická školka a v dospělácké atletice hrajeme prim, kdy často přivážíme většinu medailí z krajských přeborů. V mládežnické atletice nemůžeme konkurovat velkým městům, jako Ústí nad Labem či Most, ale jsme konkurenceschopní a daří se nám udržet mladé až do dospělosti a máme celou řadu individuálních úspěchů.

Vedení klubu
Výkonným orgánem klubu je prezident Jaromír Říha (to je ten pán s berlemi), zastupuje ho v době nepřítomnosti viceprezident Jiří Nechvátal. De facto všechna rozhodnutí ovšem provádí výbor klubu, který byl ustanoven valnou hromadou. Členy výboru jsou: Václav Janouch, Martin Sýkora, Milan Holcr, Čestmír Duda, Jaromír Říha, Jiří Nechvátal.

Kontakty
Jaromír Říha - prezident klubu - 724205208, jaromir.riha@atlas.cz
Jiří Nechvátal - viceprezident, vedoucí SpS a šéftrenér mládeže - spojí vás s konkrétními trenéry, zodpoví organizační otázky - 721200790, nechvatal.jiri@centrum.cz (pokud se nedovoláte, pište prosím sms)
Čestmír Duda - hospodář klubu, vyřizuje všechny platby a potvrzení o platbách, ap. - stavo1@volny.cz
Václav Janouch - sekretář klubu, dodá vám další kontakty a odpoví na zbylé otázky - 602 104 545, shathl@volny.cz

Zázemí klubu
Náš klub má k dispozici vlastní stadión, posilovnu a sociální zázemí. O to vše se pečlivě stará správce Jan Mairich. Náš stadion je považován za jeden z nejhezčích a nejlépe připravených v kraji. Jezdí k nám pravidelně na soustředění atleti ze Slavie Praha, Liberce a USK Praha.

Úspěchy
Během naší historie se nám podařilo získat velké množství medailí z Mistrovství ČSR, ČSSR a ČR. Spousta atletů a atletek oblékalo také reprezentační dres. Díky Arnoštu Holovskému a Vladislavovi Tuláčkovi máme i medaile z Mistrovství Evropy. Velmi zajímavé informace proto naleznete v rubrice Historie.

Návaznost, uplatnění
Velkým úspěchem našeho klubu oproti ostatním je, že se nám daří začlenit mladé atlety do ligových družstev. I přes některé ztráty v tomto bouřlivém věku, se naši mládežníci zapojují do soutěžení dospělých, kde se neztrácejí, naopak, mnohdy jsou oporami týmu nebo se prosazují i individuálně. Muži i ženy bojují v druhé lize. Pokud mládež dokončí střední školu, dost často jsou na vysokou školu do Prahy. Snažíme se je přidat osvědčeným trenérům, aby mohli v atletice pokračovat i během studií.

Příspěvky
Členové Atleťáčku platí oddílové příspěvky 1000 kč. Jsou to všichni nejmenší, kteří chodí v úterý od 4 a sledují www.atletacek.webnode.cz. Příspěvky se platí na školní rok.
Stávající členové platí 1500 kč na kalendářní rok.
Nově příchozí členové v září a ti co přišli z Atleťáčku a trénují jiný den, než v to úterý, platí do konce října 750 kč. Tento příspěvek je platný do konce prosince. Poté je třeba zaplatit 1500 kč na kalendářní rok a tím se nově příchozí srovná s ostatními členy. Je dobré mít zaplacené oddílové příspěvky do konce března, protože po zaplacení lze čerpat veškeré výhody členů.
Vzhledem k tomu, že se jedná o roční příspěvek, je částka zanedbatelná, pokud ji porovnáme s náklady, které na jednotlivého člena jsou. Snažíme se, aby mládež měla vše zadarmo nebo jen s minimálním příspěvkem. Číslo účtu naleznete na stránce Příspěvky

Závody
Závody jsou vyústěním tréninkového procesu a odměnou všem, kteří se ho účastní. Není lepší odměna pro trenéry, když vidí, jak se děti zúčastňují závodů. Mají pak pocit, že jejich práce má smysl a pouze nehlídají děti přes týden a nevyplňují jim volný čas. Máme obecně za to, že právě závody budují u dětí charakter a zocelují je do života. Každé z dětí dřív nebo později zažije pocit úspěchu a pochvaly. Je pak šťastné a spokojené. To je náš cíl. Navíc si na závodech uvědomí, že je součástí party a kolektivu.
Závodů je celá řada a různých stupňů. Nejdůležitějšími jsou krajské přebory. Jsou to závody mistrovské a náš oddíl je podle nich na svazu hodnocen. Děti se účastí na nich uvědomují jistý pocit odpovědnosti. Během roku se konají pro žactvo 4 závody družstev, jedny závody individuální a jedny víceboje. Byli bychom rádi, kdyby se všechny děti těchto závodů účastnily a omluvou by byl jen zdravotní stav. Příští rok se to týká roč. 2004,2003 (starší žactvo), 2005, 2006 (mladší žactvo) a 2007, 2008 (elévové, kdy 2007 můžou závodit na dráze v družstvu mladších žáků, 2008 budou mít krajské přebory ve vícebojích a individuální přebory). Členové oddílu, kteří závodí na mistrovských závodech musí mít dres. Je třeba se domluvit s trenéry a panem Dudou, který dresy vydává.
Dalšími závody jsou přespolní běhy. Zde se nám osvědčilo, když děti přijedou a odjedou na závody s rodiči, protože pak nemusí v mnohdy nepříznivém počasí čekat na ostatní kategorie. Jsme rádi, když se rodiče aktivně účastní a na závody děti dovezou. Pokud by někdo chtěl, aby se dítě závodů zúčastnilo, ale nemá možnost dopravy, nebojte se ozvat, určitě vždy najdeme řešení.
Samostatnou skupinou jsou různé mítinky, závody pro všechny děti z řad veřejnosti, náborové závody a závody tréninkové. Tyto závody jsou dobrovolné, ovšem pokud se jich děti účastní, ještě více se rozvijí.

Registrace, členství
Každé dítě, které se chce účastnit krajských přeborů, musí být registrované. Tzn. musí absolvovat lékařskou prohlídku, vyplní se registrační formulář a ten se pošle na svaz, který potvrdí registraci. Tento proces trvá většinou týden. Pokud k nám přijdete, vyplňujete pouze přihlášku k nám do klubu, můžete se účastnit všech závodů, kromě těch mistrovských, většinou krajských.

Zdravotní prohlídka
Všechny děti, které se chtějí registrovat, aby mohly závodit na dráze nebo které chtějí závodit nebo které trénují minimálně dvakrát týdně, musí dodat lékařské potvrzení, že jsou schopny provozovat atletiku. Cílem je především ochrana dětí. Formulář pro doktora vám dodají trenéři.

Soustředění
Součástí tréninku jsou i soustředění. Každý trenér pořádá své, i když poslední roky jezdíme během prázdnin společně. Snažíme se vše zařídit a dát vám vědět do konce února, abyste si podle toho naplánovali dovolené. Soustředění se nesou ve znamení pohody, jedná se de facto o takové sportovní tábory. Jak děti postupně dospívají, přibývá i počet soustředění. Tréninková skupina Pat & Mat, stejně jako Mairichovci vyjíždějí např. 5x do roka s těmi nejstaršími.

Tréninkové skupiny
Naším hlavním cílem je, aby děti byly šťastné. Rozpis tréninkových skupin je vždy pouze orientační. Pokud možno, snažíme se vám a dětem vyjít maximálně vstříc. Mnohdy se stává, že je dítě vyspělejší nebo naopak jeho fyzický vývoj neodpovídá věku. Dost často se stává, že chtějí chodit dva sourozenci, každý jinak starý. Snažíme se, aby mladší chodil do starší skupiny, aby se rozvíjeli oba. Mnohdy jsou tréninkové skupiny pouze organizační, náplň tréninku je stejná, proto nám až tolik nevadí, že jsou ve skupinách děti, které ročníkově patří jinam.
Snažíme se také vychovávat další trenéry z řad naší mládeže. Pokud byste shledali nějaký problém v jejich činnosti, obraťte se prosím na nás, abychom vše včas vyřešili a mladí trenéři se mohli lépe zdokonalovat.
Náplní tréninku je kombinace drilu techniky atlet. disciplín a množství her. Oproti jiným oddílům v kraji tolik nelpíme na výkonu v dětském věku. Naše děti jsou často šikovné, dostanou se do finále, sem tam získají nějakou tu medaili, dostanou se na Mistrovství ČR, ale k maximálnímu úspěchu jim kousek chybí. Naší filosofií je, že se děti hrou postupně prokoušou k nepříjemným tréninkům v pozdější době, které jim přinesou tolik vytoužené vavříny. Výsledkem je, že nám děti zůstávají u atletiky déle a mají úspěchy v kategoriích, kde se to tzv. "počítá." Snažíme se, aby se děti co nejdéle připravovali všestranně, protože to je základ, na kterém chceme stavět. Nikdo neví, jakou disciplínu nebo sport budou nakonec dělat.
Od dětské atletiky se dostávají děti k trenérům, kde se provozuje buď výkonnostní nebo i vrcholová atletika. Pokud se chce někdo soustředit na běhy středních a delších tratí přechází k bratrům Mairichům, pokud je někdo vyloženě vrhač přechází k Miroslavu Eiblovi, pokud chce být někdo sprintér, skokan nebo vícebojař přechází do skupiny Pata & Mata, tedy J. Říhovi a J. Nechvátalovi. I toto ovšem není pevně dané a záleží na vzájemné domluvě.

Sportovní středisko
Novinkou v našem klubu je, že jsme zařazeni do sítě tzv. Sportovních středisek. jedná se o cca 62 klubů v republice, které mají být podhoubím pro další články talentované mládeže jako např. Sportovní centrum mládeže, mládežnické reprezentace apod. Projekt je teprve na začátku, nějaké podpory se nám již dostává, ale uvidíme, co dalšího nám členství v tomto systému přinese. Zařazení atleta do SpS a jeho podpory se týká pouze mladších a starších žáků.

Tělocvičny
Takřka půlka přípravy se odehrává v tělocvičnách. Ladíme poslední detaily u jedné ze skupin, určitě vás budeme tento týden informovat.

Závěr
Děti u nás stráví několik většinou velmi intenzivních let. V celém klubu panuje přátelská atmosféra a těch málo konfliktů se vždy vyřeší. Omluvte prosím na první pohled jistou chaotičnost. Není tomu tak, vše má svůj systém a řád, který přináší úspěchy. Sbíráme medaile na Mistrovství ČR, máme mládež která čas od času obléká reprezentační dres. Výkonnost jde ovšem ruku v ruce s dalším naším cílem. Nejstarší mládež tráví s trenéry přibližně 330 dní v roce, mladí se vídají i mimo stadión. Výsledkem pak je, že vazby a party, které se vytvoří v našem klubu většinou přetrvají po celý život. Ne nadarmo se říká, že atletika, to je pro všechny zúčastněné druhá rodina. Myslíme si, že náš klub je toho důkazem. Děkujeme, že vy a vaše děti chcete být toho součástí a jsme za to rádi. Jistě budeme mít všichni na co vzpomínat!
Jsem atlet
Jsem atlet
Vzkazník
Partneri